W?z?y betoniarskie - projekt, realizacja i wdra?anie.

Firma M-G Mro?ek Gzyl sp.j istnieje na rynku automatyki przemys?owej jako projektant oraz wykonawca kompletnych aplikacji. Swoj? ofert? handlow? potrafimy dostosowa? do oczekiwa? naszych klientów reaguj?c na tendencje i potrzeby rynku.

Wdra?amy kompletne w?z?y betoniarskie oraz zajmujemy si? modernizacj? istniej?cych obiektów. W ofercie posiadamy mi?dzy innymi elementy takie jak podajniki ?limakowe, betonomieszarki, roboty przemys?owe Kawasaki, wagi cementu, filtry cementu, zbiorniki na kruszywa, mieszalniki do betonu, sondy wilgotno?ci Hydronix.

W?z?y Betoniarskie - kompleksowa obs?uga Pompogruszki i betonomieszarki Projekty w?z?ów betoniarskich i ich automatyka

Oprócz standardowych rozwi?za? wykonujemy aplikacje przygotowane wspólnie lub na ?yczenie klienta. W chwili obecnej nasza firma zatrudnia w pe?ni kompetentnych i dobranych ze szczególn? staranno?ci? pracowników, dzi?ki którym mo?emy zapewni? Pa?stwu fachow? i rzeteln? obs?ug?.


OFERTA WSPÓŁPRACY

Nawiążemy współpracę z firmami produkcyjnymi lub sprowadzającymi maszyny oraz linie produkcyjne dowolnej branży.

NOWE REALIZACJE

Linia Produkcyjna
Linia Produkcyjna
LINIA PRODUKCYJNA Kompletna linia do produkcji wyrobów wibroprasowanych w firmie Bruk w Lisowie. (...)
W?ze? betoniarski firma ABM Solid S.A.
W?ze? betoniarski firma ABM Solid S.A.
PROJEKT I WDRO?ENIE W?Z?A BETONIARSKIEGO DLA FIRMY ABM SOLID S.A. Wykonanie specjalistycznego w?z?a betoniarskiego dla firmy ABM SOLID S.A. w Bochni. (...)

NEWSLETTER

Odbieranie
M-G Mrożek Gzyl spółka jawna
32-765 Rzezawa ul. Jodłowa 7, woj. Małopolskie
NIP:868-185-09-78
tel.: +48 14 611 81 52
kom.: 600-621-909 Mrożek Marcin - właściciel
kom.: 692-132-831 Gzyl Zbigniew - właściciel

Program Rzetelna Firma

Wszystkie prawa zastrzezone przez M-G Mrożek Gzyl Automatyka
Projekt strony internetowej: nexnet